top of page

Regulamin

 

jedzenie zamawiane przez portal internetowy www.sikorka.pl lub www.sikorkajemy.com jest promocyjnie obniżone o 10%

od cen podanych w menu restauracyjnym przy odbiorze zamówionych posiłków w restauracji, nie dotyczy promocji dnia zwanej również inaczej daniem dnia.

   1.  Właścicielem platformy sprzedaży jedzenia na wynos jest Gastro -_Max s.c Dzitkowski & Swoboda. Platforma internetowa jest specjalistycznym sklepem                       „internetowym” oferującym wyłącznie produkty dotyczące gastronomii. Z tego względu znajdzie Państwo tutaj bardzo bogatą ofertę dań.

   2.  Używane poniżej pojęcia oznaczają:
        a) sklep internetowy- strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, będące własnością

            Gastro-Max s.c Dzitkowski & Swoboda i dostępne pod adresem www.sikorkajemy.com lub pod innym adresem będącym

             własnością  Gastro-Max s.c Dzitkowski & Swoboda
       
   3. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne opisy                               podglądowe zdjęcia oraz błędne ceny nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt przed podjęciem decyzji o                   zakupie.
              
   4. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu zatwierdzenia poprzez wysłanie realizacji zamówienia.
       
   5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego            zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów  znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu,                            przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
       
   6.  Odbiór zamówienia odbywa się w wybrany przez Kupującego sposób określany podczas zamówienia. 
       
   7. W chwili odbioru cateringu Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia dostawy. Ewentualne wady należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi obecnemu przy              odbiorze. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie niedostatecznej jakości produktu oraz spisania protokołu niezgodności. Potwierdzając odbiór Kupujący                      uzyskuje prawo własności produktu cateringowego oraz wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem.
              
   8. Dokładamy wszelkich starań by otrzymali Państwo zamówiony produkt w jak najlepszej jakości. 
         
   9. Jedyną formą płatności jest gotówka lub karta płatnicza na miejscu odbioru zamówionego dania w Restauracji Pod Sikorką.
            
  10. Wszystkie ceny prezentowane na stronie sklepu, są cenami brutto i zawierają należny 23% lub 8% podatek VAT.
       
  11. Sklep cateringowy za każdym razem wystawia dla osób fizycznych paragon fiskalny bądź fakturę VAT w przypadku firm. Dokonując zakupu dzięki                                  platformie akceptują Państwo wystawienia faktury przez Gastro- Max s.c Dzitkowski & Swoboda bez podpisu kupującego.
       
  12. Na każdy produkt udzielana jest gwarancja jakości.
          
  13. Do każdego zamówienia jedzenia na wynos automatycznie doliczany jest pojemnik do pakowania jedzenia do tego przeznaczony

         w kwocie 0,50 zł lub 1,00 zł, oraz na życzenie klienta doliczana jest jednorazowa reklamówka w kwocie 0,50 zł
 

  14. Zawartość internetowego sklepu cateringowego (tj. produkty wraz z cenami) nie stanowi oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71                   kodeksu cywilnego.
      
  15. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu cateringowego, jak również akceptacją wszystkich zasad zakupu opisanych                               szczegółowo na stronie sklepu.


  16. Złożenie zamówienia oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Gastro - Max s.c Dzitkowski & Swoboda danych osobowych zawartych w                       zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych  osobowych Pz.U.N 133 poz. 883.
       
  17. Firma Gastro - Max s.c Dzitkowski & Swoboda zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w treści regulaminu jak również wszystkich zasad zakupu w                sklepie cateringowym opisanych szczegółowo na stronie sklepu.

  18. Ograniczenie odpowiedzialności
         a) Gastro - Max s.c Dzitkowski & Swoboda nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające z używania produktów w nietypowych warunkach,                       wykorzystania do celów niezgodnych z przeznaczeniem, przechowywania w nieodpowiednich warunkach, normalnego zużycia produktów oraz                                     przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego przechowywania przez klienta. 
       
  21. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy będzie sąd właściwy według siedziby, bądź miejsca zamieszkania każdorazowego pozwanego.

bottom of page